ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

Počet územných spolkov SČK:32
Počet členov SČK:52 443
Počet organizačných jednotiek:1 014
z toho:
Počet miestnych spolkov SČK:905
Počet miestnych spolkov vodnej záchrannej služby SČK:11
Počet miestnych spolkov darcov krvi SČK:9
Počet skupín Mládeže SČK:44
územný spolok SČK počet členov
Banská Bystrica 1502
Banská Štiavnica 216
Bardejov 800
Bratislava - mesto 1443
Bratislava-okolie 4223
Čadca 560
Dolný Kubín Orava 2717
Dunajská Streda 4300
Galanta 2380
Humenné 800
Komárno 1791
Košice - mesto 1498
Košice - okolie 733
Levice 1500
Liptovský Mikuláš 1827
Lučenec 760
Michalovce 672
Nitra 3094
Nové Zámky 2500
Poprad 1391
Prešov 900
Prievidza 978
Rimavská Sobota 1072
Rožňava 148
Senica 1886
Snina 700
Spišská Nová Ves 600
Svidník 255
Topoľčany 1385
Trebišov 1615
Trenčín 1700
Trnava 2050
Vranov nad Topľou 1410
Žiar nad Hronom 302
Žilina 2735
Spolu 52443
Mládež SČK
Členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba na území Slovenskej republiky. Člen SČK pravidelne podporuje organizáciu každoročným členským príspevkom vo výške 2 € a súhlasí so siedmimi princípmi Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Členstvo v SČK je dobrovoľné a nesie so sebou práva i povinnosti. Členovia SČK sú evidovaní miestnymi spolkami (MS SČK), ktoré sú združované v územných spolkoch (ÚzS SČK).