DOBROVOĽNÍCTVO

DOBROVOĽNÍCTVO je jedným zo základných princípov Medzinárodného hnutia ČK/ČP. Slovenský Červený kríž ako aj ostatné národné spoločnosti veľkú časť svojej činnosti uskutočňujú práve vďaka svojim dobrovoľníkom. Tí posilňujú komunity v ktorých pôsobia tým, že získavajú nové zručnosti a rozvíjajú sociálne väzby. Dobrovoľníctvo je tiež spôsob, ako komunitám pomáhať budovať kapacity na riešenie krízových situácií.

Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a národné spoločnosti neustále apelujú na vlády, aby zvýšili ochranu dobrovoľníkov prijímaním vhodnej legislatívy a zavádzaním politík týkajúcich sa poistenia dobrovoľníkov v súvislosti so zodpovednosťou za škodu, ochranou ich zdravia a bezpečnosti, ako aj systémov podporujúcich dobrovoľníctvo ako také.

V roku 2019 v SČK pomáhalo približne 4 850 stálych a príležitostných dobrovoľníkov - v rámci červenokrížskych aktivít odpracovali viac ako 66 – tisíc dobrovoľníckych hodín.

Slovenský Červený kríž je riadnym členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Dobrovolnictvo

1859

Po tom, ako sa Henry Dunant stal svedkom bitky pri Solferine v roku 1859, jeho prvá reakcia bola, že začal povzbudzovať a mobilizovať miestnych ľudí, aby sa dobrovoľne zapojili a v rámci vlastnej komunity pomohli zvládnuť túto humanitárnu katastrofu. Práve myšlienka, že každá krajina by mala systematicky pripravovať svojich dobrovoľníkov na možné scenáre konfliktov, prírodných nešťastí, krízových a naliehavých situácií, viedla k zakladaniu národných spoločností ČK/ČP.