MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Aj v roku 2019 bol Slovenský Červený kríž v úzkom kontakte so zložkami Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (ČK/ČP), ktorého je súčasťou.

V júni 2019 v Sofii sa zástupcovia SČK zúčastnili regionálneho stretnutia národných spoločností ČK juhovýchodnej a strednej Európy. Stretnutie súviselo s iniciatívou Neighbours Help First – Susedia pomáhajú ako prví, ktorej cieľom je spolupracovať a poskytovať vzájomnú pomoc v prípade krízových situácií a potreby pomoci zo zahraničia, a to práve prostredníctvom národných spoločností ČK zo spoločného regiónu. SČK sa počas júnového stretnutia stal pozorovateľom tejto siete.

Začiatkom júna sa SČK zúčastnil aj medzinárodnej konferencie siete FEAD, ktorá sa konala vo Vilniuse. Operačný program FEAD je Fondom európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Na Slovensku je SČK jednou z partnerských organizácií pri distribúcii materiálnej pomoci. Stretnutie bolo venované hlavným výzvam súvisiacim s chudobou a sociálnym vylúčením najmä medzi staršími ľuďmi v Európe.

Aj v roku 2019 SČK zorganizoval mesačnú stáž zahraničného študenta na Slovensku. Študent z americkej Bryan College pomáhal pri distribúcii materiálnej pomoci FEAD, podieľal sa na terénnych sociálnych službách, zúčastnil sa rôznych verejných podujatí SČK a vďaka mládežníckym projektom navštívil viacero slovenských základných a stredných škôl a zoznámil sa so širokou škálou aktivít štyroch územných spolkov SČK.

Štatutárne stretnutia Medzinárodného hnutia

December 2019 bol v rámci Medzinárodného hnutia ČK/ČP venovaný štatutárnym stretnutiam. V Ženeve sa konalo Valné zhromaždenie Medzinárodnej federácie ČK/ČP, na ktorom bol okrem iného prijatý dokument Stratégie Federácie 2030 a jej členmi sa stali ďalšie dve národné spoločnosti ČK – Butánu a Marshallových ostrovov. Po valnom zhromaždení nasledoval Snem delegátov a po ňom v poradí už 33. Medzinárodná konferencia ČK/ČP. Počas nej sa k zástupcom Medzinárodného hnutia pridali aj predstavitelia signatárskych štátov Ženevských dohovorov, aby rokovali o kľúčových humanitárnych otázkach a spoločne prijali súvisiace rozhodnutia. Počas štatutárny stretnutí sa tiež konali voľby do Stálej komisie ČK/ČP - orgánu Medzinárodného hnutia ČK/ČP, ktorý sa stretáva dvakrát do roka a koordinuje aktivity Medzinárodného výboru ČK a Medzinárodnej federácie ČK/ČP, zabezpečuje zásadné smerovanie Hnutia medzi medzinárodnými konferenciami a rokuje so zástupcami štátov. Predsedníčkou Stálej komisie sa stala pani Mercedes Babé Romero zo Španielskeho Červeného kríža.

SČK na štatutárnych stretnutiach zastupoval jeho prezident Viliam Dobiáš. Mládežníckeho fóra a Valného zhromaždenia sa zúčastnil aj koordinátor Mládeže SČK Richard Čanaky.

Dobrovolnictvo

„Červený kríž našej republiky má veľkú úlohu - hojiť rany spôsobené dlhou vojnou; pomáha tým, ktorí trpeli, pracuje proti šíreniu chorôb, najmä tých nákazlivých a zmierňuje hospodársku a sociálnu biedu. V tomto blahodarnom pôsobení náš Červený kríž nachádza podporu u našich priateľov za hranicami a nájde ju tiež doma. Podporujme každý jeden z nás Červený kríž čo najvýdatnejšie.“

T. G. Masaryk