PARTNERI A SPOLUPRÁCA

Úspešná spolupráca SČK s partnermi pokračovala aj v roku 2019. Vďaka vzájomnému dialógu bolo možné naďalej skvalitňovať a rozširovať celoslovenské či regionálne aktivity zamerané na pomoc potrebným.

KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA, V.O.S.
Dlhoročná spolupráca SČK so spoločnosťou Kaufland sa v uplynulom roku opäť prehĺbila. Svedčia o tom aj výsledky v rôznych oblastiach kooperácie na celoslovenskej i regionálnej úrovni.

Ďalšie autá pre terénne sociálne služby
Kaufland už po tretí raz podporil terénne sociálne služby SČK. Vďaka projektu, ktorý v tomto roku nazvali Jedlo je pomoc, spoločnosť začiatkom decembra 2019 odovzdala Slovenskému Červenému krížu šesť nových špeciálne upravených vozidiel vybavených hydraulickou plošinou, ktorá umožňuje pohodlný nástup a výstup aj ľuďom na invalidnom vozíku. Vďaka novým vozidlám mohol SČK posilniť terénne sociálne služby v dvoch veľmi vyťažených regiónoch (rožňavskom a košickom) a tiež rozšíriť poskytovanie služieb v Trebišove, Snine, Topoľčanoch a na Horehroní.

Znovu sme spolu pomohli potravinami
Červenokrižiaci z celého Slovenska a slovenskými prevádzky spoločnosti Kaufland sa už po šiesty raz spojili a v jeden októbrový štvrtok opäť vyzvali kupujúcich, aby nákupom trvanlivých potravín prispeli na pomoc ľuďom v núdzi. Počas celého dňa mali ľudia možnosť prispieť časťou svojho nákupu pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť to, čo oni. Kúpené potraviny následne odovzdávali dobrovoľníkom SČK. Dokopy potravinovú pomoc poskytlo viac ako 16-tisíc zákazníkov – prispeli takmer 60 tonami potravín a Kaufland daroval ďalších 12 ton. Z darovaných potravín sa podarilo pripraviť vyše 3 400 balíkov, ktoré ľuďom v núdzi rozdelil Slovenský Červený kríž. V roku 2109 na zbierke podieľalo 815 dobrovoľníkov SČK, ktorí spolu odpracovali takmer 4 800 dobrovoľníckych hodín.

Darovanie krvi
Spoločnosť Kaufland a SČK naďalej spolupracujú aj v oblasti rozvoja bezpríspevkového darcovstva krvi. Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi spoločne organizujú verejné mobilné odberov krvi v rámci Divadelnej kvapky krvi. V roku 2019 už po šiestykrát mohli ľudia prísť a darovať krv v divadlách ôsmich slovenských miest. Počas celého roka však spoločnosť Kaufland povzbudzuje svojich zamestnancov v pravidelnom darovaní krvi na celom Slovensku.

Záchranárske stany
Vďaka úspešnej spolupráci Slovenský Červený kríž aj v roku 2019 získal od Kauflandu tri multifunkčné záchranárske stany. Tie červenokrižiaci intenzívne využívajú pri osvetových akciách, krízových zásahoch, súťažiach prvej pomoci, na cvičeniach, príp. aj mobilných odberoch krvi.

Zbierka SČK
Počas každoročnej celoslovenskej finančnej zbierky SČK na podporu činnosti SČK spoločnosť Kaufland pravidelne poskytuje priestory svojich obchodných domov pre dobrovoľníkov SČK.

COLGATE – ROZOSMEJME SLOVENSKO
Aj v roku 2019 pokračoval Slovenský Červený kríž v spolupráci so spoločnosťou Colgate. Vďaka projektu Rozosmejme Slovensko spoločne približovali deťom v materských a základných školách správne čistiace techniky ústnej a dentálnej hygieny.

2CREATE
Slovenský Červený kríž spolupracuje s reklamnou agentúrou 2create už 10 rokov. Spolupráca pokračuje úspešne - agentúra pripravuje grafiku časopisu Zvesti, výročných správ, podieľa sa na vizuáloch rôznych publikácií a pripravila pre SČK množstvo celoslovenských kampaní.

Ďalší partneri, ktorí podporili SČK finančne alebo materiálne:
Dôvera zdravotná poisťovňa, mojakrvnaskupina.sk
VODAX, a.s.
Henkel Slovensko, s. r.o.
IOSEC
Palma a. s.
Tesco Stores SR, a.s.
Coop Jednota
Letisko M. R. Štefánika
Ďalší dlhodobí partneri
Samosprávne kraje Slovenskej republiky
Mestá a obce Slovenskej republiky
Obvodné úrady
Krajské a okresné riaditeľstvá Policajného zboru Slovenskej
republiky
Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky
Dobrovoľná požiarna ochrana
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Národná transfúzna služba Slovenskej republiky
Hematologicko – transfúzne oddelenia nemocníc
Úrady práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Zdravotnícke zariadenia na Slovensku
Regionálne úrady zdravotníctva
Materské školy, základné a stredné školy, vysoké školy a univerzity
Individuálni darcovia, klienti a rodinní príslušníci sociálnych zariadení
SČK a dobrovoľníci SČK

Finančné prostriedky z asignácie 2% dane sú jedným zo zdrojov financovania činnosti SČK. Ďakujeme firmám i jednotlivcom, ktorí poukázali svoj podiel dane Slovenskému Červenému krížu, čo je dôkazom dôvery verejnosti v našu prácu a naše princípy.

Slovenský Červený kríž je tiež členom Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne organizácie, Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, členom Slovenského výboru pre medzinárodné humanitárne právo, členom Slovenskej resuscitačnej rady a tiež členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.