PÁTRACIA SLUŽBA

Činnosť Pátracej služby SČK vyplýva zo Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov a tiež príslušných medzinárodných pravidiel. Riešenie žiadostí prebieha nielen v spolupráci s pátracími službami jednotlivých národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ale aj prostredníctvom pravidelnej komunikácie s rôznymi inštitúciami Slovenskej republiky - Slovenský národný archív, Register obyvateľstva SR, matričné úrady, Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad, Policajný zbor SR, Úrad pre hraničnú a cudzineckú políciu, obecné úrady, Slovenský národný archív SR a pod.

V roku 2019 Pátracia služba SČK naďalej pomáhala rodinám na Slovensku aj v zahraničí nadväzovať kontakty s príbuznými, získavať potvrdenia o zajatí v koncentračných táboroch a o pobytoch na nútených prácach a pátrala po hrobových miestach padlých vojakov z obdobia II. sv. vojny.

SČK, ako aktívny člen Vyšehradskej skupiny pre spájanie rodín, vyslal svojho zástupcu na stretnutie tejto skupiny v poľskej Varšave. Stretnutie sa konalo 21. - 22. novembra a jeho hlavnou témou bola nová Stratégia pre spájanie rodín na roky 2020 – 2025, ktorá má tieto ciele: zabraňovať rozdeľovaniu rodín, strácaniu osôb a udržiavať rodinné väzby; zvýšiť dostupnosť pátracej služby; poskytovať rodinám čo najviac in-formácií o osude a pobyte nezvestných príbuzných a poskytovať podporu rodinám, ktorých členovia sú nezvestní ako aj rozdeleným rodinám.

Nové prípady Pátracej služby SČK za rok 2019

pátranie po osobe 56
odkazy Červeného kríža (Red Cross Message) 1
pátranie po osude ľudí v koncentračných a pracovných táboroch 1
pátranie po hroboch vojakov 29
Dobrovolnictvo

2019

Archív Pátracej služby Poľského Červeného kríža