PREDSTAVITELIA SČK

prezident SČK
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

viceprezidentka SČK
PhDr. Helena Kobzová

viceprezident SČK
Mgr. Radoslav Vengrin, MHA, MPH

generálna sekretárka SČK
Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová

Prezídium SČK

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
PhDr. Helena Kobzová
Mgr. Radoslav Vengrin, MHA, MPH
Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová
MUDr. Michal Hudák
MUDr. Jozef Murgaš
PhDr. Martin Brňak, PhD.

Najvyššia rada SČK

MUDr. Ján Mačkin
JUDr. Ľuboslava Horváthová
Mgr. Jana Danečková
Ing. Michaela Nováková, PhD.
Jarmila Koišová
PhDr. Anna Janíková
Mgr. Pavol Ľorko
MUDr. Eva Königsmarková
MUDr. Michal Hudák, MPH
PaedDr. Gabriela Zavadská
MUDr. Enikö Radi
MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH
MUDr. Jitka Mačalová
Mgr. Peter Benček
MUDr. Marta Voštináková
MUDr. Jozef Murgaš
MUDr. Mária Očovská
Mgr. Mária Hegedüšová
Mgr. Iveta Ježová
Eva Rothová
Mgr. Jozef Čičvák
MUDr. Eva Čičmancová
JUDr. Pavel Piliarik
MUDr. Katarína Kopecká, PhD.
Veronika Kopúnková
Mgr. Adriana Pavlíková
PaeDr. Marcela Satmáryová
MUDr. Gabriel Kleban
MUDr. Dana Švecová
RNDr. Ľudmila Mošková
MUDr. Milan Masaryk
PhDr. Angelika Dudžáková
Mgr. Mária Urbancová
JUDr. Róbert Kováč
Peter Martinek
Lívia Knapčoková
Mgr. Radoslav Heštera

Kontrolná rada SČK

predsedníčka
PhDr. Milica Zaťková

členovia
Ing. Zuzana Dubajová, CsC.
Ing. Marta Eckhardtová, MPH
Ing. Anna Jadroňová
Mária Kováčová
Alžbeta Rubliková
Lucia Šperková

prezident SČK
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Predstavitelia SČK

viceprezidentka SČK
PhDr. Helena Kobzová

Predstavitelia SČK

viceprezident SČK
Mgr. Radoslav Vengrin, MHA, MPH

Predstavitelia SČK

generálna sekretárka SČK
Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová

Predstavitelia SČK