PRINCÍPY ČERVENÉHO KRÍŽA

ĽUDSKOSŤ

  • Červený kríž chráni zdravie, život a vysoko si váži človeka
  • Červený kríž podporuje vzájomné porozumenie, spoluprácu a trvalý mier medzi národmi

NESTRANNOSŤ

  • Červený kríž nerobí rozdiel medzi štátnou príslušnosťou, rasou, náboženským vyznaním, sociálnym postavením a politickou príslušnosťou

NEUTRALITA

  • Červený kríž sa nezúčastňuje na nepriateľských akciách, ani na politických, náboženských, rasových a svetonázorových rozporoch

NEZÁVISLOSŤ

  • Červený kríž je nezávislý, rešpektuje zákony každej krajiny, ktorá si musí vždy zachovať svoju samostatnosť

DOBROVOĽNOSŤ

  • Červený kríž má dobrovoľný charakter
  • Červený kríž poskytuje pomoc, ktorá nie je motivovaná snahou po zisku

JEDNOTNOSŤ

  • v každej krajine môže byť len jedna národná spoločnosť Červeného kríža
  • Červený kríž je otvoreným všetkým a vykonáva humanitnú činnosť na celom území svojej krajiny

UNIVERZÁLNOSŤ

  • Červený kríž je svetová inštitúcia, všetky národné spoločnosti majú rovnaké práva, zodpovednosť a povinnosť navzájom si pomáhať
Dobrovolnictvo

2015

Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť sú našimi siedmimi základnými princípmi. Týchto sedem jednoduchých slov vyjadruje dôvod existencie celého Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Základné princípy boli schválené XX. Medzinárodnou konferenciou Červeného kríža v októbri 1965 vo Viedni.