PROPAGÁCIA SČK

Médiá
Slovenský Červený kríž celoročne prezentuje svoju činnosť prostredníctvom stránky redcross.sk a podstránok jednotlivých územných spolkov. Intenzívne využíva tiež sociálne médiá Facebook a Instagram.

Informácie a správy o aktivitách SČK sa pravidelne objavujú aj v tlačových, televíznych a rozhlasových médiách. Zvýšená viditeľnosť je najmä v období celoslovenských kampaní BDK a prvej pomoci. Koncom januára 2019 SČK usporiadal tlačovú konferenciu pri príležitosti 100. výročia založenia Československého Červeného kríža. Okrem lokálnych tlačových, televíznych a rozhlasových médií SČK svoje aktivity aj v celoslovenských médiách:

Rozhlas a televízia Slovenska TASR
TA3 SITA
TV Markíza Radio Services s.r.o.
TV JOJ Rádio Vlna

Časopis Zvesti Aj v roku 2019 vyšiel v letnom a zimnom vydaní časopis Slovenského Červeného kríža Zvesti, ktorý priniesol prehľad aktivít červenokrižiakov za celý rok a priblížil tiež oslavy 100. výročia založenia Československého Červeného kríža v rôznych regiónoch Slovenska.

Verejné podujatia Slovenský Červený kríž sa prostredníctvom svojich územných spolkov aj v roku 2019 organizovali alebo sa zúčastnili celoslovenských aj lokálnych podujatí:

  • Dni zdravia
  • Veľtrhy zdravia
  • Festivaly
  • Dni rodiny
  • Medzinárodné letecké dni SIAF
  • Oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania
  • Benefičné plesy SČK
  • Regionálne výstavy a podujatia spojené s oslavami 100. výročia založenia Československého Červeného kríža

Zbierka SČK 2019
Celoslovenskú verejnú zbierku Slovenský Červený kríž vyhlásil aj v uplynulom roku. Od 6. do 19. mája 2019 boli v uliciach slovenských miest a obcí dobrovoľníci SČK a obyvatelia sa mohli do zbierky zapojiť dobrovoľným príspevkom do pokladničiek. V priebehu dvoch týždňov sa do pokladničiek podarilo vyzbierať celkovo 18 475,36 €. Celý výnos zbierky bol použitý na podporu a rozvoj činnosti SČK, predovšetkým na sociálnu pomoc, aktivity v oblasti prvej pomoci a zdravotnej výchovy.

Podpora SČK online
Od roku 2016 SČK funguje portál darujme.sk, ktorý neziskovým organizáciám umožňuje prijímať finančné príspevky online. Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 2019 jednorazovo alebo pravidelným finančným príspevkom podporili činnosť SČK.

Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca
Každý rok 8. mája - v deň narodenia zakladateľa Červeného kríža, Henryho Dunanta - si milióny dobrovoľníkov a pracovníkov Červeného kríža a Červeného polmesiaca na celom svete pripomínajú Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca (ČK/ČP).
Pri tejto príležitosti si aj červenokrižiaci na Slovensku každoročne nájdu čas na oslavu a vyzdvihnutie nezištnej pomoci dobrovoľníkov, ale aj dlhoročných spolupracovníkov a partnerov v prospech ľudí v núdzi. 14. mája 2019 SČK opäť v Primaciálnom paláci v Bratislave ocenil prácu a prínos týchto vzácnych ľudí pre celú spoločnosť. Hudobnými hosťami boli speváčka Katarína Koščová a klavirista Daniel Špiner. Slávnostné podujatie už tradične moderovala dlhoročná podporovateľka SČK a ambasádorka bezpríspevkového darcovstva krvi Aneta Parišková. V popoludňajších hodinách prijal ocenených aj prezident SR Andrej Kiska.

V roku 2019 boli Prezídiom Slovenského Červeného kríža ocenení:

Vyznamenanie Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu I. stupňa

Bc. Milan Kurčík z Lučenca
Alžbeta Vidová z Dvorov nad Žitavou
Magdaléna Jurčová z Pribyliny
Mária Kučerová z Ivanky pri Dunaji
Drahomíra Muchová z Bratislavy
Jolana Szabóová z Trstenej pri Hornáde
Emília Schönfeldová z Vrbového
Emília Stybarová z Pichne
Božena Žiaková z Turčianskych Teplíc
Mária Cunevová z Nitry

Dobrovoľná opatrovateľka

Marta Burianková z Bratislavy
Želmíra Ľuptáková z Dražkoviec

Pamätná plaketa docenta
MUDr. Vladimíra Krišla


Zlatica Stanková z Dvorov nad Žitavou
Ľubomír Snopek z Novej Bane
Božena Plichtová z Košíc
Zápis do knihy cti Slovenského Červeného kríža

Eva Považanová z Bratislavy
Stanislav Blahús z Rožňavy
Marta Peňáková z obce Klin
Miestny spolok SČK Kráľová pri Senci
Miestny spolok SČK Šaštín

Čestná strieborná medaila Henryho Dunanta

Občianske združenie Vagus Český červený kríž MUDr. Tibor Vyslocký, in memoriam

Medaila za záchranu života

Ing. Jozef Horváth z Nových Zámkov

Ďakovné listy

Viktória Šutová z Nových Zámkov
Združenie miest a obcí Slovenska
Národná transfúzna služba SR
Hasičský a záchranný zbor SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Policajný zbor SR
Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska
Aneta Parišková