SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

Slovenský Červený kríž (SČK) je jediná, vládou SR uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky. SČK, ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy, sa riadi podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákonom o SČK č. 460/2007 Z. z.

Naša národná spoločnosť je tiež členom Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne organizácie, Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, členom Slovenského výboru pre medzinárodné humanitárne právo a tiež členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Dobrovolnictvo

1930

Slovenský Červený kríž je spolu s ďalšími národnými spoločnosťami v 192 krajinách sveta súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktoré združuje viac ako 100 miliónov členov, dobrovoľníkov a podporovateľov. Toto hnutie je najväčšou svetovou humanitárnou organizáciou, ktorá poskytuje pomoc bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, náboženské presvedčenie a politické názory.