ÚLOHY SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA

V ČASE MIERU:

 • podieľa sa na civilnej ochrane obyvateľstva
 • pôsobí ako zložka integrovaného záchranného systému
 • zabezpečuje a spolupracuje pri organizovaní, poskytovaní a sprostredkovaní zdravotnej a záchrannej pomoci
 • organizuje a poskytuje humanitárnu pomoc pri mimoriadnych udalostiach
 • uskutočňuje školenie a výučbu obyvateľstva v poskytovaní prvej pomoci
 • organizuje a zabezpečuje bezpríspevkové darcovstvo krvi
 • pomáha pri výchove k darcovstvu krvi a nábore darcov krvi
 • oceňuje bezpríspevkových darcov krvi
 • poskytuje sociálne služby
 • oceňuje občanov Slovenskej republiky, ktorí účinným zásahom a nasadením vlastného života poskytli pomoc iným fyzickým osobám, ktorých život bol bezprostredne ohrozený
 • udeľuje ocenenia občanom Slovenskej republiky za celoživotný výkon dobrovoľnej služby v prospech humanity
 • oboznamuje obyvateľstvo so základnými princípmi Červeného kríža a so zásadami medzinárodného humanitárneho práva
 • zabezpečuje pátraciu službu
 • vydáva časopisy, publikácie, informačné a propagačné materiály o činnosti SČK
 • získava dobrovoľníkov pre prácu v SČK

V ČASE VOJNY:

 • pôsobí najmä ako výlučne uznaná pomocná organizácia vojenských zdravotníckych zariadení a zdravotníckych útvarov
 • je výhradne oprávnený pripravovať a vykonávať pomocnú vojenskú zdravotnícku službu.
Dobrovolnictvo

1993