ÚZEMNÉ SPOLKY

Banská Bystrica
predseda: MUDr. Ján Mačkin
riaditeľka: RNDr. Zuzana Stanová

Banská Štiavnica
predsedníčka: JUDr. Ľuboslava Horváthová
riaditeľka: Katarína Senciová

Bardejov
predsedníčka: Mgr. Jana Danečková
riaditeľka: Mgr. Miroslava Vasičkaninová

Bratislava - mesto
predseda: PhDr. Pavol Jusko
riaditeľka: Ing. Emília Uhrinová, MPH

Bratislava - okolie
predsedníčka: Jarmila Koišová
riaditeľka: Ing. Mária Halásová

Čadca
predseda: MUDr. Milan Galgánek
riaditeľka: Mgr. Elena Tomašiková

Dunajská Streda
predseda: MUDr. Tibor Misányik
riaditeľka: PhDr. Dagmar Nagyová

Dolný Kubín
predseda: Mgr. Pavol Ľorko
riaditeľka: PhDr. Zuzana Kršková

Galanta
predseda: MUDr. Michal Hudák, MPH
riaditeľ: Jozef Fekula
Humenné
predsedníčka: PaedDr. Gabriela Zavadská
riaditeľka: PhDr. Silvia Knapiková

Komárno
predsedníčka: MUDr. Enikö Radi
riaditeľ: Mgr. Karol Németh

Košice – mesto
predsedníčka: MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH
riaditeľka: Ing. Zuzana Jusková, MBA

Košice – okolie
predsedníčka: MUDr. Viera Sochová
riaditeľka: Mgr. Helena Kmetzová

Levice
predseda: Mgr. Peter Benček
riaditeľka: Ing. Stanislava Sládečeková

Liptovský Mikuláš
predsedníčka: MUDr. Marta Voštináková
riaditeľka: Mgr. Marika Kubíková

Lučenec
predseda: MUDr. Jozef Murgaš
riaditeľka: Anna Pálešová

Michalovce
predsedníčka: MUDr. Mária Očovská
riaditeľka: Mgr. Alena Kniežová

Nitra
predsedníčka: Mgr. Mária Hegedüšová
riaditeľka: PaedDr. Beáta Miškovičová

Nové Zámky
predsedníčka: Mgr. Iveta Ježová
riaditeľka: Mgr. Radka Igrényiová

Poprad
predseda: Mgr. Ladislav Moravčík
riaditeľka: Ing. Denisa Kučkovská

Prešov
predseda: Mgr. Jozef Čičvák
poverená riaditeľka: Beáta Jakubčová

Prievidza
predsedníčka: MUDr. Eva Čičmancová
riaditeľka: Bc. Renáta Lukáčiová

Rimavská Sobota
predseda: JUDr. Pavol Piliarik
riaditeľka: Mária Majerčíková

Rožňava
predsedníčka: MUDr. Katarína Kopecká, PhD.
riaditeľ: Norbert Smolko

Senica
predsedníčka: prof. doc. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH
riaditeľka: PhDr. Miriam Madunická, PhD.

Snina
predsedníčka: Ľubica Lattová
riaditeľka: Bc. Anna Pavlíková

Spišská Nová Ves
predsedníčka: PaeDr. Marcela Satmáryová
riaditeľka: Mgr. Janka Kipikašová
Svidník
predseda: MUDr. Gabriel Kleban
riaditeľ: Slavomír Sakalík

Topoľčany
predsedníčka: Mgr. Dana Švecová
riaditeľ: Bc. Andrej Barborka

Trebišov
predsedníčka: RNDr. Ľudmila Mošková
riaditeľka: Ingrid Tomášová

Trenčín
predseda: MUDr. Milan Masaryk
riaditeľka: MVDr. Janka Koppiová

Trnava
predsedníčka: PhDr. Angelika Dudžáková
riaditeľka: Bc. Eva Gbelcová

Vranov nad Topľou
predseda: MUDr. František Mrážik
riaditeľka: Marta Kertisová

Žiar nad Hronom
predseda: JUDr. Róbert Kováč
riaditeľka: Alica Hefková

Žilina
predseda: Peter Martinek
riaditeľ: PhDr. Martin Brňak, PhD.

SČK, územný spolok Martin sa od 1. 9. 2019 zlúčil s SČK, územným spolkom Žilina