VODNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA SČK

Vodná záchranná služba SČK (VZS SČK) je osobitná organizačná jednotka SČK. Jej cieľom je rozširovať kvalifikovanosť záchranárskej činnosti na celom území SR. Podieľa sa na preventívnej a záchrannej činnosti na vodných plochách, pri bazénoch, na kúpaliskách a aquaparkoch. Prispieva k zvýšeniu bezpečnosti kúpajúcich sa a poskytnutím predlekárskej prvej pomoci pri úrazoch a zraneniach zabraňuje tragickým následkom. VZS SČK je riadnym členom medzinárodnej organizácie vodných záchranárov International Life Saving Federation.

VZS SČK má 99 členov v miestnych spolkoch vytvorených pri územných spolkoch SČK Bratislava – mesto, Komárno, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Prešov a Topoľčany.

VZDELÁVANIE

VZS SČK zabezpečuje vo svojich školiacich strediskách školenie a preškoľovanie plavcov – záchranárov. Kurzy sú určené pre záujemcov, ktorí chcú vykonávať preventívnu a priamu záchrannú službu na vodných plochách, plaveckých zariadeniach, vodných cestách a v ich bezprostrednej blízkosti. Využiť ich môžu tiež pracovníci regeneračných rehabilitačných a kúpeľných zariadení, ktoré prevádzkujú liečebné vane a bazény s maximálnou hĺbkou vody do 130 cm. Kurzy sa zameriavajú na teoretické a praktické zvládnutie činností vodného záchranára tak, aby bol schopný samostatne zasahovať s cieľom zamedziť možným úrazom a utopeniu pri rekreačnej a športovej aktivite obyvateľov. Absolvent kurzu získa preukaz plavčíka, ktorý je platný 5 rokov. Po piatich rokoch je možné absolvovať preškolenie a následne získať predĺženie platnosti preukazu.

Kurzy VZS SČK

1. stupeň – plavčík pre regeneračné, rehabilitačné a liečebné vane a bazény
2. stupeň – bronz - plavčík pre bazény
3. stupeň – striebro -plavčík na otvorenú vodu
4. stupeň – zlato - vedúci strediska VZS SČK

V roku 2019 pôsobili plavčíci Slovenského Červeného kríža na otvorených vodných plochách (Liptovská Mara, breh Dunaja a Váhu) a pri viacerých bazénoch na Slovensku.