ZNAK ČERVENÉHO KRÍŽA

POUŽÍVANIE ZNAKU ČERVENÉHO KRÍŽA

Používanie znaku Červeného kríža je prísne limitované. Jeho používanie je upravené štyrmi Ženevskými dohodami a dvoma dodatkovými protokolmi.
Akékoľvek jeho použitie, ktoré nie je v súlade s medzinárodným humanitárnym právom dovolené, znamená jeho zneužitie. Znak počas ozbrojeného konfliktu plní úlohu ochrany a to:

  • zdravotníkov ozbrojených síl a ich zdravotníckych zariadení,
  • zdravotníkov národných spoločnosti a ich zdravotníckych zariadení,
  • zdravotníckych transportov.

Počas mieru znak plní úlohu identifikačného symbolu osôb a zariadení v spojitosti s:

  • Medzinárodným výborom Červeného kríža,
  • národnou spoločnosťou Červeného kríža/Červeného polmesiaca (ČK/ČP)
  • Medzinárodnou federáciou spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

ZNEUŽÍVANIE ZNAKU ČERVENÉHO KRÍŽA

Existujú tri typy zneužitia:

  • napodobňovanie – používanie takého znaku, ktorého tvar a farba môže spôsobiť zámenu so znakom ČK/ČP
  • neoprávnené používanie – používanie znaku organizáciami alebo osobami, ktoré nie sú na to oprávnené (napr. obchodné spoločnosti, súkromní lekári, nevládne organizácie a jednotlivci)
  • vážne zneužitie – používanie znaku počas ozbrojeného konfliktu na klamnú ochranu príslušníkov alebo zariadení ozbrojených síl.